Januszewski Stanisław ur. w 1948 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr hab. prof. nadzw. PWr.; absolwent Wydz. Filozoficzno-Historycznego UWr – 1972 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. n. hum. w zakresie historii techniki (Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie) – 1999 r.; historyk techniki; rzeczoznawca Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego; prezes Zarządu Fundacji Otwartego Muzeum Techniki; autor koncepcji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu; czł. m.in. Ameryk. Stow. Historii Technologii (SHOT); Międzyn. Tow. Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego (TICCIH); prowadzi międzynarodowe Studium Archeologii Przemysłowej; wykreował i koordynuje międzynarodowy program "Europa ponad rzekami"; kierował międzynarodową ekspedycją naukowo-badawczą "Dziedzictwo techniczne wysp sołowieckich" (Rosja - morze Białe) – 2001 r.; kurator Stud. Koła Naukowego Ochrony Zabytków Techniki HP "Nadbór". Na holowniku parowym "Nadbór", odbudowywanym z jego inicjatywy, prowadzi Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki. Autor ponad 100. publikacji z zakresu historii techniki i ochrony zabytków techniki, m.in. "Zabytków techniki Dolnego Śląska", "Zabytków techniki górniczej Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego", "Elektrowni wodnych Bobru, Kwisy i Kamiennej", "Rodowodu polskich skrzydeł", "Leonarda ze Wzdowa", "Tajnych wynalazków lotniczych Polaków. Rosja 1870–1917". Red. serii wyd. FOMT/BSiDZT "Zabytki przemysłu i techniki Polski" - dotychczas sześć tomów (Inżynieria wodna, Mosty, Górnictwo rud metali w Górach Sowich, Odra czasu "Nadbora", Kanał Ostródzko–Elbląski, Dzieła techniki - dobra kultury). Odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury – 1987 r.; nagrody Min. NiSzW (1978 r. – ind. III st., 1987 r. – zesp. III st. za bad. naukowe).