Kuropka Ireneusz ur. w 1954 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1979 r.; dr n. e. – 1987 r.; dr hab. – 2002 r.; kier. Katedry Prognoz i Analiz Gospodarczych 2001–2002; czł. PAN – Komitet Nauk Demograficznych od 2003 r.; Komitetu Redakcyjnego Studia Demograficzne od 2003 r. Rozwija szkołę naukową prognozowania. Autor i współautor 53 publikacji, sześciu książek. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.