Stadmüller Ryszard ur. w 1918 r. we Lwowie, zm. w 1980 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie od 1936 r.; absolwent WSH we Wrocławiu; mgr– 1949 r.; dr n. e. – 1960 r.; dr hab. – 1966 r.; prof. – 1974 r.; AE: prodziekan Wydz. Ekonomiki Przemysłu 1956–1958, dziekan Wydz. Ekonomiki Przedsiębiorstw 1958–1960, prorektor ds. nauki 1967–1968, dyr. Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1975–1977, kier. Zakładu Analizy i Sprawozdawczości Finansowej przy Katedrze Rachunkowości 1966–1969, kier. Zakładu Rachunkowości przy Instytucie Metod Rachunku Ekonomicznego 1969–1974, Zakładu Rachunkowości i Analizy Finansowej 1974–1980; czł. zał. Wrocławskiego Oddz. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; wiceprzewodniczący Wrocławskiego Oddz. PTE. Wypromował sześciu dr., wśród wychowanków dwóch prof. Autor ok. 50 publikacji, w tym m.in. Rachunkowość przedsiębiorstwa przemysłowego (współautor – 1957 r.), Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa (1972 r.), Podstawy rachunkowości (1974 r.). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złota Odznaka Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; tytuł Zasłużony nauczyciel PRL.