Łucewicz Jacenta ur. w 1952 r. w Szczecinku, zm. w 2002 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1976 r.; dr n. hum. – 1986 r.; dr hab. – 1999 r.; prof. nadzw. – 2002 r.; pełnomocnik rektora ds. Magisterskich Uzupełniających Studiów Zaocznych w Wałbrzychu 2000–2002; współtwórca szkoły naukowej: wrocławskiej prakseologiczno-metodologicznej szkoły zarządzania. Autorka 82 publikacji, z czego dziewięć – publikacje zwarte). Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.