Ochman Jacek ur. w 1925 r. w Pokostówce, k. Żytomierza, zm. w 2004 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1974 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. – 1991 r.; prof. zw. – 1993 r.; dwa okresy aktywności zawodowej; 1. związany z kształtowaniem się jego kariery w gospodarce 1946–1969, 2. droga rozwoju naukowego 1969–1995; czł.: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej; Rady Rachunkowości przy Biurze Koordynacji Kształcenia Kadr w MEN; prezes Fundacji Rozwoju AE; współorg. Wydz. Informatyki w AE we Wrocławiu. Wypromował trzech dr. Autor lub współautor 15 książek, 70 artykułów naukowych, red. lub współred. dziewięciu skryptów uczelnianych, ponad 60 niepublikowanych prac badawczych. Realizował sześć programów badawczych centralnych, resortowych i rządowych. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej; Zasłużony dla Finansów; Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego; Zasłużony dla Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; Zasłużony dla Dolnego Śląska i Województwa Wrocławskiego oraz Miasta Wrocławia; wiele nagród Ministra Edukacji Narodowej. Wpisany do Złotej Księgi Nauki Polskiej 2000, Naukowcy Przełomu Wieków.