Sobis Henryk ur. w 1915 r. w Zgorzelcu, zm. w 1995 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1952 r.; dr n. e. – 1962 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. – 1976 r.; prof. zw. – 1985 r.; kier.: Zakładu Organizacji i Mechanizacji Rachunkowości 1969–1971, Zakładu Informatyki 1972–1974; Zakładu Organizacji i Zastosowań Informatyki 1974–1986; dyr. Instytutu Informatyki 1981–1986; czł. PTE; SKwP; Polskiego Towarzystwa Informatycznego; TNOiK. Rozwijał szkołę naukową rachunkowości. Wypromował 13 dr. Autor i współautor 56 publikacji, w tym trzech monografii, 14 skryptów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1977 r.; Odznaka Budowniczego m. Wrocławia.