Brzuchowski Eugeniusz Jan ur. w 1919 r. we Lwowie, zm. w 2000 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: tzw. półdyplom na studiach na Wydz. Mechanicznym PL – 1939 r.; podczas okupacji niemieckiej obronił pracę dyplomową wykonaną w warunkach konspiracji przed komisją składającą się z pozostałych przy życiu profesorów; egzamin dyplomowy zdał powtórnie – 1946 roku; laborant, asystent w Lwowskim Instytucie Politechnicznym w charakterze; praca w Katedrze Elementów Maszyn na Wydz. Mechanicznym we Wrocławiu – 1958 r.; obrona pracy doktorskiej – 1960 r.; zoorganizował i prowadził Zakład Konstrukcji Maszyn Energetycznych na Wydz. Mechaniczno–Energetyczny – 1964 r.; przejście na emeryturę – 1990 r.; hab. PŚl. – 1968 r.; doc. – 1970 r., prof. nadzw. – 1977 r. Przez kilka kadencji był przewodniczącym Oddziału Wrocławskiego PTMTS; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki Wrocławskiego Oddz. PAN oraz WTN. Zainteresowania naukowe obejmują one podstawy konstruowania maszyn, zapis konstrukcji, technikę uszczelniania. Autor czterech monografii, dwóch skryptów, ponad 80 artykułów i opracowań dla przemysłu. Wypromował sześciu dr. n. t., recenzent wielu prac dr. i hab. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Medal Edukacji Narodowej; Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski O.O.P.