Knecht Zdzisław ur. w 1938 r. w Witkowie Nowym, woj. tarnopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. – 1970 r.; dr n. e. – 1974 r.; dr hab. – 1990 r.; prof. AE – 1996 r.; rektor i kier. Katedry Zarządzania WSZ „Edukacja” we Wrocławiu 1997–2003; red. nacz. czas. „Gospodarka-Rynek-Edukacja”; przewodniczący Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Marketingu od 1973 r. do rozwiązania; radny; przewodniczący Komisji Nauki i Kultury Rady Miasta Wrocławia – 1988 r.; czł. Rady Programowej Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Masaryka w Brnie – 1999 r.; dyr. PP „Dom Książki” we Wrocławiu do 1992 r. Rozwija szkołę naukową marketingu. Wypromował czterech dr. Organizator 11 konferencji kraj., w tym czterech z udziałem referentów zagr.; uczestnik kilkunastu konferencji zagr. Autor siedmiu książek i ok. 200 artykułów. Wyróżnienia i odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury; Budowniczy Wrocławia; Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.