Kopiński Adam ur. w 1950 r. w Paczkowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. (ekonometria) absolwent Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu – 1975 r.; dr n. e. za pracę Problemy szacowania kosztów systemów informatycznych – 1984 r.; dr hab. za rozprawę Metody oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa – 1992 r.; prof. n. ekon. – 2003 r.; prof. w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej (wcześniej w Katedrze Statystyki i Cybernetyki Ekonomicznej 1975–2000; prodziekan ds. studiów wieczorowych i zaocznych Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu – 2002 r.; kier. studium podyplomowego „Zarządzanie finansami firmy” 1994–2004 r.; kier. Zakładu Metod Ilościowych w Instytucie Zarządzania Przedsiębiorstwem w PWSZ im Witelona w Legnicy – 1999 r.; konsultant w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji w BZ SA, Centrala we Wrocławiu 1994–2001; prezes Stowarzyszenia Absolwentów WSH, WSE i AE we Wrocławiu 1995–2002. Jest uczniem prof. Zdzisława Hellwiga, rozwija szkołę naukowa rachunkowości. Wypromował dwóch dr., trzy otwarte przewody dr., 11 recenzji prac dr., opieka nad siedmioma doktorantami. Autor 107 publikacji, w tym trzech książek własnych, współautorstwo 10 książek. Dyscyplina naukowa: finanse i rachunkowość; zainteresowania: rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, zarządzanie bankiem i controlling bankowy, zarządzanie finansami, statystyka, ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw i banków, informatyczne wspomaganie decyzji. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – 2004 r.; kilkakrotnie nagradzany nagrodami rektora.