Krawczyk Stanisław ur. w 1942 r. w Tomaszowie Lubelskim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr mat. UJ – 1964 r.; dr na WSE we Wrocławiu – 1974 r.; hab. na AE we Wrocławiu – 1982 r.; prof. – 1990 r.; prof. zw. – 1998 r.; kier. Katedry Logistyki AE we Wrocławiu od 1995 r.; dyr. Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej od 1999 r.; visiting profesor w Mathematisches Institut w Philipps Universität Marburgu, Niemcy 1991–1992, 1993 r., 1994–1995, 2004 r.; rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – 2002 r. Rozwija szkołę naukową pn. programowanie matematyczne, zajmuje się logistyką i badaniami operacyjnymi. Wypromował dwóch dr., promotor dr. h. c. dla prof. A. S. Barczaka. Autor 83 artykułów naukowych, 15 książek. Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi – 1985 r.; Medal KEN – 2001 r.; Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki I st. – 1991 r.; Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – 2002 r.