Chmielewski Tadeusz ur. w 1941 r. w Siestrzankach, woj. białostockie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1964 r.; dr n. t. – 1972 r.; dr hab. – 1978 r.; prof. – 1989 r.; kier. Katedry Mechaniki Budowli od 1981 r.; dziekan Wydz. Budownictwa 1987–1993, 1999–2005; prorektor ds. nauki 1981–1984; czł. Sekcji Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżnierii Lądowej i Wodnej PAN od 1987 r.; Sekcji Metod Komputerowych w Mechanice i członek Sekcji Metod Stochastycznych Komitetu Mechaniki PAN 1987–1993; Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1970 r.; przewodniczący Oddziału w Opolu 1986–1990; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, czł. Komisji Nauki od 1977 r. Twórca opolskiej szkoły dynamiki budowli. Staże zawodowe, naukowe i stypendia: staż zawodowy Philipp Holzmann – Tech. Büro, Berlin Zach. – 965 r.; stypendium rządu USA - United States Government Research Scholar 1976–1977; ekspert ds. konstrukcji budowlanych - Military Housign Establishment, Syria 1985–1986; stypendium rządu RFN - DAAD – 1991 r.; stypendium Unii Europejskiej - Commision of the European Communities, Dania – 1993 r.; stypendium rządu Japonii - Government Research Award for Foreign Specialist, Japan – 1997 r. Wygłaszał referaty i wykłady okolicznościowe w następujących krajach: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, USA. Odznaczenia i nagrody: Zasłużony dla miasta Opola; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; nagroda „Czerwonej Róży” dla najlepszego studenta (Wydz. Budownictwa Politechniki Gdańskiej) Uczelni Wybrzeża; indywidualne: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 1978 r., 1983 r.; Ministra Edukacji Narodowej – 1999 r.; Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – 1999 r.