Radzikowska Barbara ur. w 1951 r. w Gliwicach, zm. w 2000 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1974 r.; dr n. e. – 1980 r.; dr hab. n. e. – 1995 r.; czł. International Union For The Scientific Study Of Population 1993–2000; czł. Komitetu Nauk Demograficznych PAN 1993–1998. Wypromowała dr. n. e. Autorka 52 publikacji, dziewięciu książek.