Sąsiadek Mieczysław ur. w 1905 r., zm. w 1973 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PL 1924–1930; asystent w Katedrze Obróbki Metali na Wydz. Mechanicznym PL – 1929 r.; praktyka zagraniczna we Francji 1930–1931; prof. w Państwowej Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu 1931–1933; asystent w Zakładzie Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego 1933–1939; złożył na PW pracę doktorską, którą ostatecznie obronił na PŚl. w Gliwicach – 1946 r.; z-ca prof. na PŚl. 1945–1946; z-ca prof. na PWr., gdzie zorganizował Katedrę Pomiarów Maszyn – 1946 r.; prof. nadzw. od 1949 r.; prof. zw. – 1968 r.; org. Szkoły Naukowej - Miernictwo Parametrów Cieplnych; dziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1956–1958 i 1963–1968; specjalista w dziedzinie miernictwa cieplnego, eksploatacji maszyn i urządzeń Termoenergetycznych. Promotor 11 przewodów dr. oraz opiekun dwóch przewodów hab.