Negrusz Adam ur. w 1921 r. we Lwowie, zm. w 1994 r. Stopnie i tytuły naukowe orz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PL 1939–1941 oraz 1942–1944; egz. dyplomowy – 1944; nostryfikował na Wydz. Mechanicznym PŚl. w Gliwicach – 1945 r.; praca w CBK Zjedn. Przem. Masz. w Bytomiu 1946–1947; w Katedrze Pomiarów Maszyn PWr. od 1947 r.; st. asystent 1947–1949; adiunkt 1949–1959; nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Kolejowym we Wrocławiu 1948–1962; stopień Kandydata Nauk Tech. – 1955 r.; doc. – 1959 r.; prof. nadzw. – 1971 r.; prof. zw. – 1991 r.; prodziekan Wydz. Mech-Energ. 1960–1962 i 1966–1968; red. nacz. Zeszytów Naukowych Energetyka 1965–1978; red. wydz. wydawnictw naukowych i dydaktycznych 1972–1975; kier. Zakładem Miernictwa Energetycznego i Izotopowego 1968–1992; działalność naukowa koncentrowała się wokół miernictwa cieplnego i podstaw metrologii. Autor i współautor 42 artykułów w czas. kraj. i zagr. Wypromował trzech dr. n. t.; czł. PTMTS, WTN oraz Wrocł. Oddz. Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski i Oficerski O.O.P. oraz Medal Edukacji Narodowej.