Stańda Jerzy ur. w 1924 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukow oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno- Elektrotechnicznym PWr. 1945–1950; asystent wolontariusz 1947–1948; z-ca asystenta 1948–1950; mgr inż. – 1950; asystent 1950–1951; st. asystent 1951–1956; adiunkt 1956–1967; dr n. t. – 1961 r.; dr hab. – 1967 r.; doc. 1968–1978; prof. nadzw. – 1979 r.; prof. zw. – 1991 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1969–1978; z-ca dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 1978–1981; dziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1981–1987, 1993–1996; dyr. Inst.TCiMP 1987–1993; kier. Zakładu Miernictwa, Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Termoenergetycznych 1992–1999; staże: Politechnika w Budapeszcie – 1958 r.; Moskiewski Inst. Energetyczny – 1963 r.; Inst. Mechaniki w Grenoble – 1972 r., 1973 r.; Politechnika w Nancy – 1984 r., 1986 r.; Politechnika Kijowska – 1986 r. Czł.: Polskiego Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej od 1961 r.; Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie 1973–1981; Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN; WTN od 1992 r.; Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN Oddz. we Wrocławiu od 1976 r.; Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki NOT od 1966 r. Prace badawcze z dziedziny konstrukcji i eksploatacji aparatury pomiarowej, optymalizacji i modernizacji urządzeń i systemów cieplnych, analizy ekonomiczno-ekologicznej procesów technologicznych, wykorzystania ciepła odpadowego w procesach przemysłowych, gospodarki wodno-ściekowej elektrowni. Autor 112 publikacji, w tym trzech podręczników (do 2003 r.). Wypromował 12 dr. n. t., opiekun czterech przewodów hab. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Medal zasłużony dla PWr.; Medal Wydz. Budowy Maszyn Pol. Częstochowskiej; Medal Uniw. El Minia (Egipt); Złota Odznaka PWr.; Złota Odznaka ZNP.