Teisseyre Mieczysław ur. w 1925 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: powrót z obozu jenieckiego – 1945 r.; asystent wolontariusz – 1947 r.; z-ca asystenta – 1948 r.; mgr inż. – 1950 r.; dr. n. t. – 1963 r.; doc. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1987 r.; prof. zw. – 1994 r.; kier. ZakładuTechniki Pyłowej 1968–1997; kier. Zakł. Ochrony Atmosfery 1998–1999; z-ca dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mech. Płynów 1972–1975 oraz 1981–1987; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1987–-1989; czł.: Komitetu Inż. Środowiska PAN 1981–1983; Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN O. Wrocław 1984–1989; Komitetu Technicznego PKN od 1994 r.; Intern. Fed. of Measurement and Control of Granular Materials-Shenyang Chiny od 1994 r.; uczestnik I Polskiej Wyprawy Geofizycznej PAN do Wietnamu – 1957 r., 1960 r. Twórca kierunku dydaktycznego Ekologia w Energetyce – 1970 r.; org. szkoły naukowej Miernictwo w Technice Pyłowej. Wypromował 11 dr. n. t. Autor 161 publikacji, w tym książki (do 2003 r.). Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Odznaczenia m.in.: Krzyż Walecznych; Krzyż AK; Warszawski Krzyż Powstańczy; Medal Wojska Polskiego; Krzyż Partyzancki; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Medal Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie; Złoty Medal Międzynarodowych Targów w Lipsku – 1988 r. Szerzej o nim: Współcześni Uczeni Polscy Słownik biograficzny, tom IV, wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2002.