Lech Mieczysław ur. w 1934 r. w Jędrzejowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. 1955–1960; studia na Wydz. Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa PW spec.: energetyka jądrowa 1960–1963; praca w Biurze Konstrukcyjno–Technologicznym Przemysłu Mat. Budowlanych we Wrocławiu; asystent w Katedrze Pomiarów Maszyn PWr. – 1965 r.; praca doktorska – 1973 r.; adiunkt – 1973 r.; hab. – 1990 r.; prof. nadzw. PWr. – 1993 r.; prof. n. t. – 1999 r.; staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Bradford w Anglii 1984–1986; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1991–1996; dziekan 1996–1999; specjalista w dziedzinie miernictwa izotopowego i energetyki jądrowej. Autor i współautor ponad 50 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą, współautor licznych patentów; czł. Polskiego Towarzystwa Nuklearnego; European Nuclear Society. Otrzymał dwukrotnie nagrodę III st. Ministra Edukacji Narodowej. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.