Łubniewski Ryszard ur. w 1929 r. w Dołhinowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent WSE w Poznaniu – 1952 r.; WSE we Wrocławiu – 1959 r.; dr – 1974 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. – 1992 r.; prof. zw. – 1996 r.; dyr. Pionu Współpracy z Przemysłem i Badań Naukowych w PWr. 1971–1974; prodziekan Wydz. Informatyki i Zarządzania PWr. 1980–1986; dziekan 1986–1992; rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy 1997–1998; czł. Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 1971–1989; TNOiK – kier. Sekcji Gospodarki Materiałowej 1975–1992; czł. Rady Programowej i przewodniczący SIMP Wrocław 1988–1990; org. szkoły „Gospodarki materiałowej” przy Oddz. Woj. TNOiK 1979–1990. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania (logistyka zaopatrzenia). Wypromował pięciu dr. Autor dwóch recenzji prac hab.; dwóch recenzji do tyt. prof. oraz 95 publikacji: w tym dwóch książkowych. Odznaczenia i nagrody: Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1980 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1985 r.; Medal KEN – 1986 r.; Złota Odznaka PWr. – 1988 r.; Złota Odznaka PTE – 1984 r.; Srebrna Odznaka TNOiK – 1980 r.; Złota Odznaka TNOiK – 1989 r.; American Bibliographical Institute – uhonorowany na wniosek Central Connecticut State University dyplomem „Man of the Year 1998 – za osiągnięcia w szkoleniu podyplomowym School of Business – 1998 r. Szerzej o nim: leksykon biograficzny Who is who w Polsce 2003 r. oraz zakwalifikowany do publikacji w Złotej Księdze Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Ścisłych 2004 r.