Wyszyński Ryszard ur. w 1929 r. w Drohobyczu, zm. w 1997 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PWr. 1947–1952; z-ca asystenta w Katedrze Turbin Cieplnych i Sprężarek – 1951 r.; asystent, st. asystent, adiunkt – 1954 r.; dr n. t. – 1961 r.; dr hab. i doc. PŚl. – 1966 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1963–1968; dziekan tego Wydz. 1968–1974 i 1978–1981; dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 1976–1978; kier. Zakładu Turbin Cieplnych i Sprężarek 1968–1993; spec. w dziedzinie maszyn i urządzeń przepływowych. Autor i współautor 59 publikowanych prac naukowych, w tym dwóch monografii. Promotor 17 przewodów dr. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Odznaka Zasłużonego Nauczyciela PRL i Złota Odznaka PWr. Został też pięciokrotnie wyróżniony Nagrodami Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki.