Werszko Mirosław ur. w 1931 r. w Brześciu, n. Bugiem. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz.: Mechanicznym i Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1950–1955; asystent w Katedrze Mechanicznych Urządzeń Sanitarnych; w Katedrze Pomiarów Maszyn na Wydz. Mech.- Energetycznym; st. konstruktor w Zakładach Elektronicznych ELWRO 1961–1962; st. projektant w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych we Wrocławiu; praca dr. na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1966 r.; hab. na Wydz. Mech.-Energet. PWr. – 1974 r.; doc.; prof. nadzw. – 1986 r.; prof. zw. – 1996 r.; kier. Zespołu dydaktycznego 1976–1978; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1978–1981 i 1984–1990; kier. Zakładu Automatyki Proc Energetycznych 1984–1987 i 1996–2002; staże naukowe w Niemczech i w Wielkiej Brytanii specjalizując się w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych. Czł. PTMTiS oraz Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki. Autor 100. opublikowanych w kraju i zagranicą prac naukowych, w tym współautor podręcznika akademickiego. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi.