Chorowski Bohdan ur. w 1926 r. w Ogrodnikach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PŁ 1946–1951; praca w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi 1951–1953; studia doktoranckie w Katedrze Gospodarki Energetycznej na Wydz. Elektrycznym PWr. – 1953 r.; kier. Zakładu Obliczeń i Koncepcji Automatyki Urządzeń Cieplnych w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych ( IASE ) – 1957r.; wykłady i ćwiczenia na PWr.; praca doktorska – 1960 r.; adiunkt na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. – 1964 r.; kier. nowopowstałego (w 1968 r.) Zakładu Automatyki Procesów Energetycznych; 3–miesięczny staż naukowy w Moskwie – 1964 r.; doc. – 1970 r.; hab. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym w 1968 r.; prof. nadzw. – 1983 r.; z-ca dyr. instytutu ds. dydaktyki 1969–1972; dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów PWr. 1972–1976; dziekan Wydz. Mechaniczno–Energetycznego 1976–1978; dyr. Instytutu 1978–1981; wykłady na Uniwersytecie Techni. w Makurdi (Nigeria); dziekan Wydz. Inżynierii na tym uniwersytecie 1982–1985. Zajmował się automatyzacją cieplnych procesów energetycznych w kotłach parowych i wodnych. Autor i współautor 47 opublikowanych prac naukowych, w tym podręcznika, monografii i ośmiu skryptów. Odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej.