Bielecki Aleksander ur. w 1930 r. w Przemyślu, zm. w 1991 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz.: Mechanicznym i Mechaniczno-Energetycznym PWr. – 1950–1955 r.; ukończony podyplomowy kurs z automatyki w Gliwicach 1962 r.; praca w Katedrze Pomiarów Maszyn PWr. na stan. inżynieryjno–technicznym 1965 r.; praca doktorska – 1969 r. ; adiunkt; hab. na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. – 1982 r.; doc. – 1982 r.; praca na Uniwersytecie Technicznym w Makurdi w Nigerii na stanowisku starszego wykładowcy 1983–1985; w Zakładzie Automatyki zajmując się automatyzacją i badaniami właściwości statycznych i dynamicznych kotłów wodnych i ciepłowni – 1985 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczno–Energetycznego PWr. 1987–1990; dziekan – 1990 r.; prof. nadzw. – 1991 r.