Jagoszewski Eugeniusz ur. w 1929 r. w Gdańsku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia w zakresie fizyki Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – 1953 r.; mgr inż. konstrukcji układów optycznych na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1956 r.; dr n. t. – 1962 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1984 r.; prof. zw. – 1991 r.; kontr. nauczyciel fizyki 1949/50 w LO w Tczewie; asystent – 1954 r.; st. asystent – 1958 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. – 1962 r.; research associate 1964/65 – Institute of Optics University of Rochester (USA); prodziekan Wydz. PPT 1968–1975; kier. Zakładu Odwzorowań Optycznych 1970–1975; z-ca dyr. Instytutu Fizyki 1975–1978 i 1984–1987; kier. Seminarium Optyki 1982–1984; dyr. Instytutu Fizyki 1987–1991; przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów PWr. 1972–1975 i wieloletni czł. Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWr.; przewodniczacy Oddziału Wrocławskiego PTF 1986–1988; Rady Redakcyjnej Optica Applicata – 1994; Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Instytucie Fizyki 1995–2004 i wielokrotny przewodniczący Komisji ds. Przewodu Habilitacyjnego; czł. PTF; Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierów Optyków SPIE; Amerykańskiego Towarzystwa Optycznego (OSA). Wypromował siedmiu dr. n. fiz., w tym dr. hab. i prof. Recenzent wielu prac dr., rozpraw hab. i wniosków prof.; opiekun kilkudziesięciu mgr. i inż. prac dypl. Autor ok. 100 publikacji, w tym 70 w językach obcych i ok. 30 niepublikowanych o charakterze aplikacyjnym oraz cztery książki. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerskim O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: "Złota Księga Nauki Polskiej 2000", str. 177.