Harań Grzegorz ur. w 1963 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. fiz. Wydz. PPT PWr. – 1987 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki PWr. – 1992 r.; dr hab. n. fiz. Wydz. PPT PWr. – 2002 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. od 1992 r. Autor 22 publikacji, jednej monografii "Impurity effect in high temperature superconductors", Oficyna Wyd. PWr.