Kabza Zdzisław ur. w 1939 r. w Zwoli. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechachaniczno–Energetycznym 1957–1962; praca w Katedrze Pomiarów Maszynowych Wydz. Mechachaniczno–Energetycznego: asystent, adiunkt i doc.; dr n. t. w Instytucie Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych PWr. – 1971 r.; dr hab. – 1977 r.; z-ca dyr. Instytutu ds. dydaktyki 1975–1978; praca na Politechnice Opolskiej – 1978 r.; dyr. Instytutu Elektrotechniki do 1984 r.; rektor tej uczelni 1982–1987; dziekan Wydz. Elektrotechniki i Automatyki 1990–1996; utworzył Katedrę Elektrowni i Systemów Pomiarowych, którą kieruje od czasu jej powstania – 1997 r.; prof. nadzw. – 1986 r.; prof. zw. – 1991 r.; czł. Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN oraz czł. rzecz. Międzynarodowej Akademii Nauk Inżynierskich i Technologicznych. Specjalista z dziedziny metrologii przepływów oraz podstawowych problemów metrologicznych. Generalny Dyrektor Energetyki I Stopnia od 1989 r. Autor ponad 200. publikacji oraz kilku książek z zakresu racjonalnego użytkowania energii, inżynierii komputerowej i miernictwa cieplnego. Odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P.; Złota Odznaka Zasłużony dla Energetyki.