Krupski Rafał ur. w 1947 r. w Kielcach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1971 r.; dr n. e. – 1975 r.; dr hab. n. o org. i zarz. – 1983 r.; prof. n. e. – 1994 r.; prof. zw. – 1999 r.; kier. Zakładu Teorii Organizacji i Zarządzania w AE we Wrocławiu – 1984 r.; dyr. Instytutu Organizacji i Zarządzania w AE Wrocław – 1988 r.; kier. Katedry Strategii i Metod Zarządzania AE Wrocław – 1999 r.; rektor Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – 2000 r.; czł. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – 2000 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromował 16 dr. Autor ponad 250 publikacji naukowych, w tym autor lub współautor 25 książek z zakresu zarządzania, przede wszystkim z zakresu zarządzania strategicznego. Odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej; Złoty Krzyż Zasługi – 2004 r.