Baszkiewicz Jan ur. w 1930 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: praca kandyd. (UW, prom. Juliusz Bardach) – 1954 r.; doc. 1959 r.; prof. nadzw. – 1965 r.; prof. zw. – 1972 r.; prac. naukowy UW 1951–1957 r., a od 1973 r. prac. naukowy UWr (1957–1968); kier. Zakładu Doktryn Politycznych od 1960 r.; prodziekan Wydz. Prawa i Administracji 1962–1964; prorektor UWr 1965–1968; prac. naukowy UŚl. w Katowicach 1968-1973; z-ca sekretarza generalnego WTN 1961–1964; czł. rzecz. PAN od 1986 r.; czł. Komitetu Nauk Prawnych PAN; w Polskim Towarzystwie Historycznym. Wypromował sześciu dr, w tym trzech dr. hab. Autor siedmiu książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1972 r.; Krzyż Komandorski z Gwiazdą O.O.P. – 2002 r.; doktor honoris causa UWr. – 2003 r. Szerzej o nim: (red.) J. Harasimowicz, Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, szp. 61.