Bieniek Marian Stopnie i tytuły naukowe: dr n. praw. (promotor Olgierd Chybiński) – 1974 r. ; dr hab. – 1981 r.