Borys Grażyna ur. w 1947 r. w Kielcach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1969 r.; dr – 1975 r.; dr hab. – 1984 r.; prof. – 1997 r.; prof. zw. – 2000 r.; kier. Zakładu Finansów i Rachunkowości 1985–1990; kier. Katedry Finansów i Rachunkowości –1991 r.; dyr. Instytutu Ekonomiczno–Społecznego 1985–1989; czł. Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych od 2000 r.; czł. zw. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; nauczyciel akademicki AE – 1969 r. Twórca kierunku naukowego: Finansowe aspekty zarządzania środowiskiem i Bankowość ekologiczna. Wypromowała ośmiu dr. Autorka ponad 230 publikacji, pięciu książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej.