Bożyczko Zbigniew ur. w 1922 r., zm. w 1977 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Witold Świda) – 1960 r.; dr hab. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; kier. Zakładu Kryminalistyki 1969–1977; czł. red. „Problemów Kryminalistyki”. Wypromował dwóch dr. Autor trzech książek. Szerzej o nim: (red.) J. Harasimowicz, Encyklopedia Wrocławia, Wrocław 2001, szp. 85.