Trawiński Alfred Prof. dr Alfred Trawiński (1888 – 1968). Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Lwowskiego i Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie. Tytuł doktora uzyskał w 1912 r., habilitację w 1922 r. z zakresu higieny żywności pochodzenia zwierzęcego. W 1925 r. został profesorem nadzwyczajnym, w 1945 r. profesorem zwyczajnym. Był autorem wielu podręczników z zakresu nauki o mięsie i higieny mięsa bardzo przydatnym praktykującym lekarzom weterynarii. Prof. dr A. Trawiński był kierownikiem Katedry Higieny Żywności we Wrocławiu w latach 1945-47.