Poluszyński Gustaw (1887-1959) Urodzony w Szeszorach w 1887r. (woj. stanisławowskie). Studia uniwersyteckie ukończył egzaminem na nauczyciela szkół średnich i rozpoczął pracę pedagogiczną, przerwaną przez udział w I wojnie światowej. Stopień doktora filozofii uzyskał w 1922r., po czym został mianowany starszym asystentem, a po roku adiunktem w Zakładzie Zoologii Uniwersytetu Lwowskiego. W 1928 roku został habilitowany, jako docent zoologii i anatomii porównawczej zwierząt na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1930 roku zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym zoologii z parazytologią i biologii ogólnej Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. Od 1937roku do 1945roku pełnił funkcję prorektora do spraw nauki Akademii Medycyny Weterynaryjnej. Po wojnie podejmuje pracę we Wrocławiu na Wydziale Med. Wet. Uniwersytetu Wrocławskiego. Mianowany profesorem zwyczajnym zoologii i parazytologii w 1945 roku bierze czynny udział w organizowaniu Wydziału i pracy dydaktycznej. Po przemianowaniu Katedry Zoologii i Parazytologii na Katedrę Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Profesor wiąże się z parazytologią, czego dowodem jest powołanie w 1952roku przez PAN na członka Komitetu Parazytologicznego. W 1953roku z Jego inicjatywy dochodzi do zorganizowania we Wrocławiu Oddziału Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, którego prezesem pozostaje do śmierci (1959). Z inicjatywy profesora doszło do zebrania materiałów pasożytów aviofauny jeziornej. W latach 1957-58 był prorektorem WSR we Wrocławiu.
W całokształcie pracy profesora ważną rolę odgrywa działalność związana z towarzystwami naukowymi. Jako zoolog związany był ściśle z Polskim Towarzystwem Zoologicznym. Przez wiele lat był redaktorem naukowym wydawnictwa Zoologica Poloniae. Brał też aktywny udział w sprawach organizacyjnych i naukowych Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Zainteresowania naukowe profesora Poluszyńskiego obejmowały zagadnienia ewolucjonizmu i genetyki.
W uznaniu za duży wkład w polską naukę Profesor został po wojnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta i Złotym Krzyżem Zasługi.