Kulczyński Stanisław ur. 1895 r. Uniwersytet Lwowski, mgr 1913, dr 1919, doc. 1924, prof. zw. UJK we Lwowie 1930 r. Rektor Uniwersytetu Lwowskiego 1936-1937, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-1952, kierownik Katedry Morfologii i Systematyki Roślin UWr 1945 – 1952. Założyciel Wrocł. Tow. Nauk. i jego prezes 1946-1956. Autor prac z systematyki roślin, fitogeografii, fitosocjologii i torfoznawstwa, w tym kilku książek i monografii (Rośliny polskie (współautorstwo, 7 wydań), Torfowiska Polesia t.1,2; Pionier badań fitosocjologicznych w Tatrach i Pieninach. Członek PAU od 1945 r. , członek PAN od 1952 r. Dorobek: 60 rozpraw naukowych i artykułów oraz 100 publikacji z zakresu organizacji nauki i walki o pokój. Wypromował: 11 dr i 3 dr hab. Krzyż Komandorski Polonia Restituta 1938 Doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wrocławiu 1961 Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1963.