Prokopowicz-Wierzbowska Maria Jadwiga Prof. dr hab. med. Maria Jadwiga Prokopowicz-Wierzbowska (1894-1964) urodziła się w 1894 roku we Lwowie. W latach 1913-1919 odbyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Pracę zawodową rozpoczęła 1 I 1920r. w szpitalu zakaźnym Wojska Polskiego, gdzie pełniła służbę do maja 1921r. W latach 1921-1934 pracowała w Klinice Pediatrycznej w Warszawie. Od 1934 do 1946r. była ordynatorem, a następnie dyrektorem Domu Matki i Dziecka im.ks. Baudouina w Warszawie. W czasie okupacji przechowywała w swoim mieszkaniu małżonków L. i H. Hirszfeldów oraz wiele innych osób. W latach 1938-39 była redaktorem naczelnym „Pediatrii Polskiej”. W 1946 przeniosła się do Wrocławia, objęła stanowisko starszego asystenta a następnie adiunkta w I Klinice Pediatrii. W 1950 została kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii Wydz. Lek. AM we Wrocławiu i została mianowana zastępcą profesora. Habilitowała się w 1951r., a w 1954r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego.
Prof. M. Prokopowicz-Wierzbowska w latach 1922-1956 prowadziła badania nad gruźlicą i patogenezą odczynów tuberkulinowych, patomechanizmem wrodzonej niedodmy płuc, chorobą hemolityczną u noworodków, etiopatogenezą chorób nerek ze szczególnym uwzględnieniem nerczycy lipidowej, zaburzeniami wchłaniania jelitowego oraz leczeniem białaczek u dzieci. Badania nad patomechanizmem chorób nerek, chorobami przewodu pokarmowego i nowotworami u dzieci były tematem prac habilitacyjnych i doktorskich asystentów kliniki. Prof. M. Prokopowicz-Wierzbowska była twórcą i organizatorem szkoły nefrologicznej i hematologicznej we Wrocławiu. Zmarła 26 lutego 1964r. w czasie wykładu dla studentów.