Klinowska Wanda Prof. dr hab. med. Wanda Klinowska (1916-1985), z d. Godlewska urodziła się 8 grudnia 1916r. w Ałma-Ata. W latach 1934-1939 studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując dyplom lekarza w 1945r, W latach 1940-1946 pracowała w Szpitalu Powiatowym w Tarnowie. W 1946r. przyjechała wraz z rodziną do Wrocławia i rozpoczęła pracę w I Klinice Pediatrii, pod kierunkiem prof. H. Hirszfeldowej. W 1947r. uzyskała stopień naukowy doktora medycyny, habilitowała się w 1963r., w 1965r. została docentem, a w 1974r. profesorem nadzwyczajnym. W 1964r. została kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii. W 1970r., wraz z powołaniem Instytutu Pediatrii zostaje jego dyrektorem oraz kierownikiem Kliniki Zaburzeń Odżywiania Niemowląt. Po rozwiązaniu Instytutu w 1981r. klinika kierowana przez prof. W. Klinowską wróciła do nazwy II Katedra i Klinika Pediatrii.
Prof. W. Klinowska była kontynuatorką wrocławskiej szkoły pediatrycznej zapoczątkowanej przez prof. H. Hirszfeldową i prof. M. Wierzbowską, a następnie kontynuowaną przez prof. T. K. Nowakowskiego. Rozwijała badania naukowe z zakresu hematologii, nefrologii, zaburzeń metabolicznych i gastroenterologii dziecięcej. Jest autorką 127 prac, opiekunem 3 habilitacji i promotorem 12 prac doktorskich. Odznaczona KKOOP tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL-u, oraz wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami.