Chełmoński Adam jr ur. w 1929 r., zm. w 2001 r. we Wrocławiu. Uczeń Tadeusza Bigo i Franciszka Longchamps de Berier. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. T. Bigo) – 1960 r.; dr hab. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1979 r.; prof. zw.; prac. naukowy UWr; kier. Zakładu (Katedry) Prawa Administracyjnego 1969–1973; kier. Zakładu Zarządzania Gospodarką Narodową 1972–; kier. Zakładu Prawa Administracyjnego Gospodarczego 1973–1999; dyr. Instytutu Nauk Administracyjnych 1989–1993; dziekan Wydz. Prawa i Administracji 1981–1987; prac. naukowy AE we Wrocławiu; kier. Katedry Prawa Gospodarczego 1993–1999; prac. naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego; kier. Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego; cz. Komitetu Nauk Prawnych PAN od 1996 r.; Zespołu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Komitetu Badań Naukowych; zespołu Prawa Gospodarczego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Redaktor wydawnictwa WTN, seria A; czł. komitetu red. „Państwa i Prawa” i „Studiów Prawniczych”. Wypromował pięciu dr, w tym dr hab. Autor trzech książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal KEN. Szerzej o nim: L. Kieres, Prof. Dr hab. Adam Chełmoński, Przegląd Uniwersytecki 2001, R. VI, nr 5, s. 26–28.