Sobczyk Lucjan ur. w 1927 r. w Natalinie, doktorat 1954, habilitacja 1962, prof. nadzw. 1969, prof. zw 1976. Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej (od 1956), członek korespondent PAN (1976), członek rzeczywisty PAN (1989), dziekan Wydziału Mat. Fiz. Chem. UWr. (1972–1975), prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą (1975–1985), prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (od 1982). Wypromował 22 doktorów, 12 dr. hab. Autor ponad 300 publikacji, w tym 20 książek i monografii oraz 25 artykułów. Odznaczenia i wyróżnienia: doktor honoris causa Uniwersytetu Leningradzkiego i Wrocławskiego, medale im. Śniadeckiego i Zawidzkiego (PTChem.) oraz Hanusa Czechosłowackiego Towarzystwa Chemicznego, nagroda Prezesa Rady Ministrów, szereg odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członek honorowy Wydziału Struktury Rosyjskiej Akademii Nauk.