Skomorowska-Wilimowska Łucja em. prof. nadzw., ur. 1926 we Lwowie. Studiowała rzeźbę od 1947 r. w pracowni prof. Antoniego Mehla w PWSSP we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w 1952 r. W czasie studiów pracuje jako asystentka prof. Mehla 1951 – 1952.W latach 1952 – 1956 pracuje w Pracowni Konserwacji Zabytków przy odbudowie Wrocławia. Od 1956 r. jako asystentka prof. A. Czepelewskiego w PWSSP we Wrocławiu, a od 1959 r. do 1964 r. jako st. asystentka prof. Xawerego Dunikowskiego. W 1964 r. organizuje pracownię rzeźby na Wydziale Projektowania Plastycznego, a następnie prowadzi ją jako adiunkt (1970), docent (1980) i profesor nadzwyczajny (1990) na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego do emerytury –1992. Opracowuje program dostosowany do charakteru studiów, oparty w głównych założeniach na metodzie X. Dunikowskiego. W latach 1972 do 1978 – dziekan Wydziału AwiWP, 1978 – 1981 prorektor ds.. Wychowania i dydaktyki, 1981 – 1986 – kierownik Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego. Uczestniczy w życiu artystycznym i zawodowym. Ważniejsze wystawy: 1955 – 10-cie PRL – Wrocław; Młodych Plastyków w Arsenale – Warszawa; 1857 – Portrety Rzeźbiarskie – Wrocław; 1958 – Rzeźby Plenerowej – Wrocław; Ziem Nadodrzańskich – Warszawa; 1964 – Sztuki Sakralnej (ogólnopolska) – Wrocław; 1966 – Rzeźby Wrocławskiej – Toruń, Ceramiki (międzynarodowa) – Istambuł; Polska Sztuka Użytkowa w XXV – lecie PRL, Wrocław – Moskwa;1971 - Plastyka Wrocławska – Warszawa; Indywidualna – Muzeum Narodowe – Wrocław. Projektuje i realizuje pomniki: Ściana – Pomnik Żołnierzy Radzieckich – cmentarz Skowronia Góra , Wrocław; Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej – cmentarz św. Rodziny, Wrocław: Grób Antoniego Mehla – cmentarz przy ul. Grabiszyńskiej, Wrocław; Żołnierzy Wojska Polskiego – Cmentarz Żołnierzy Polskich na Oporowie, Wrocław; Pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego i Powstańców Śląskich, Lubliniec; Arcybiskupa Mieczysława Kardynała Ledóchowskiego, Ostrów Wielkopolski; Ks. Jerzego Popiełuszki – Kościół w Suchowoli; Portret A. Alzheimera, płaskorzeźba z inskrypcja, Akademia Medyczna, Wrocław; Epitafium biskupa Wincentego Urbana, portret z inskrypcją, Kościoł św. Ducha we Wrocławiu.