Aleksiun Jan Jaromir ur. 1940 w Nowej Wilejce koło Wilna. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w latach 1959–1966 na Wydziale Ceramiki i Szkła w Katedrze Grafiki. Dyplom w pracowni Grafiki prof. Stanisława Dawskiego. W latach 1966–1969 pracował w Zakładach Elektronicznych „Elwro” jako grafik. Od 1969 r. zatrudniony w PWSSP jako asystent na godz. zleconych – od 1970 r. etatowy asystent Katedrze Grafiki wydziału MGRz. W r. 1973 przeprowadził przewód I stopnia, w 1979 – przewód habilitacyjny (II stopnia). W 1981 stanowisko kierownika Katedry Grafiki. W latach 1981–1982 – rektor PWSSP. W 1990 tytuł profesora, od 1999 Dziekan Wydziału Grafiki. Uprawia rysunek, malarstwo, plakat, grafikę. Promotor 3 przewodów doktorskich. Udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. Laureat nagród z dziedziny plakatu, grafiki i rysunku, nagrody Ministra Kultury i Sztuki – 1994 r.
Bibliografia: Słownik Malarzy Polskich – 2 tom – wydawnictwo „Arkady”.