Pawlikowska Halina ur 13.06.1931 r. w Klewaniu na Wołyniu. W latach 1951–1957 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Szkła. Po dyplomie z zakresu szkła artystycznego w 1957 r. zatrudniona na Studium Grafiki w Katedrze Grafiki i Rysunku jako asystent – najbliższy współpracownik prof. Stanisława Dawskiego i wykładowcy technik graficznych – Stanisława Wojewódzkiego. Osobowość artystyczna tych pedagogów i ich długoletnia konsekwentna działalność stworzyła podstawy programowe i organizacyjne dalszego rozwoju wrocławskiej szkoły graficznej. W latach 1970–1975 była kierownikiem Katedry Grafiki na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W roku 1990, po przewodzie II stopnia uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 1995 r. tytuł profesora, a w 1997 r. nominację na stanowisko profesora zwyczajnego i nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne z okazji 40-lecia pracy. Promotor 4 przewodów doktorskich.
Bibliografia: „Halina Pawlikowska” – katalog monograficzny, Muzeum Narodowe, ASP Wrocław – 1999 r.