Cincio Karol ur. w 1910 r. w Samborze, zm. w 1959 r. we Wrocławiu. Uczeń K. Stefki. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. – 1948 r.; z-ca prof. – 1950 r.; kier. Katedry Postępowania Karnego 1950–; prodziekan Wydz. Prawa 1953–1954; prorektor UWr. 1954–1956. Autor dwóch książek. Odznaczenia m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi. Szerzej o nim: W. Gutekunst, Karol Cincio [w:] (red.) J. Trznadlowski, Uczeni wrocławscy (1945–1979), Wrocław 1980, s. 88–90.