Boroń Jerzy ur. w 1924 r. w Kołomyi, zm. 1990 r. we Wrocławiu. Studia w PWSSP we Wrocławiu ze specjalizacją w rzeźbie w pracowni Borysa Michałowskiego 1948 – 1953. W latach 1953 – 1957 asystent w Katedrze Rzeźby na Wydziale Ceramiki i Szkła, 1957 – 1963 st. asystent, 1963 – 1969 adiunkt, 1969 – 1985 – docent, 1985 – 1990 prof. nadzw.; 1969 1970 – prodziekan Wydziału Malarstwa Grafiki i Rzeźby, 1972 – 1975 dziekan Wydziały MGRz, 1975 – prorektor ds. Artystyczno – Badawczych. 1975 - Organizuje Pracownię Projektowania Rzeźby w Architekturze i Urbanistyce. Ważniejsze wystawy: 1952 – Wystawa Wyższych Szkół Artystycznych – Warszawa; 1954 Wystawa Wynalazczości i Postępu Technicznego (praca zespołowa), Wrocław; 1955 – Wystawa Przeglądowa Prac Młodych Plastyków, Wrocław; 1957 – „Poszukiwania koloru i formy”, Wrocław; 1961 – „Funkcja koloru i formy”, Wrocław; 1959,1961,1963 - Wystawy Plastyki Ziem Nadodrzańskich, Wrocław, Warszawa, Opole; 1965 – „Plastyka w przemyśle” , Wrocław; 1967 – Ogólnopolska Wystawa Rzeźby, Warszawa; 1968 - Ogólnopolska Wystawa Plastyki – XX-lecia PRL, Warszawa; 1969 – „Spotkania krakowskie”, Kraków; 1970 – III Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa. Realizacje: 1964 – Rzeźba przy Obelisku Milicjantów przy Pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, 1969 – Pomnik „Era kosmiczna” (we współpracy z A. Grytem) w Oleśnicy, „Łabędzie” – rzeźba ceramiczna przed Centrum Diagnostyki Medycznej we Wrocławiu. Nagrody: 1957 – III nagroda (w zespole) w ogólnopolskim konkursie na Pomnik Zwycięstwa we Wrocławiu; 1965 – I nagroda za rzeźbę w konkursie plastycznym z okazji XX lecia wyzwolenia Dolnego Śląska, 1965 nagroda Warszawskiego Okręgu ZPAP na wystawie „Warszawa w sztuce”, 1965 – Nagroda m. Wrocławia za całokształt twórczości, 1967 – II Wyróżnienie (w zespole) w ogólnopolskim konkursie na Pomnik Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, 1967 – Wyróżnienie Ministra Kultury i Sztuki na Ogólnopolskiej Wystawie Rzeźby w Warszawie, 1975 – I nagroda w konkursie rzeźby na ul. Grodzkiej we Wrocławiu (z M. Zdanowiczem). Odznaczenia: 1976 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1971 – Złoty Krzyż Zasługi, 1945 – Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, 1951 – Medal Zwycięstwa i Wolności, 1951 – Odznaka Grunwaldzka, 1971 – Budowniczy Wrocławia, 1971 – Zasłużony dla Dolnego Śląska, 1972 – Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.