Kaniowski Wojciech ur. 1953 r. Studia w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w 1977 r. z zakresu malarstwa i malarstwa architektonicznego pod kierunkiem profesorów Konrada Jarodzkiego i Mieczysława Zdanowicza. Od 1977 r. asystent stażysta we wrocławskiej PWSSP w Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Z. Karpińskiego. Od 1979 r. do chwili obecnej realizuje program kształcenia w Pracowni Projektowania Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce. W 1996 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W latach 1996-1999 pełni funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Od 1999 r. do chwili obecnej prorektor do spraw dydaktycznych wrocławskiej ASP. W 2002 r. uzyskuje tytuł naukowy profesora. Zajmuje się malarstwem i projektowaniem graficznym. W latach 1977- 1996 uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i konkursach malarskich, otrzymując 10 nagród i wyróżnień. Swoje malarstwo prezentował na 30 pokazach indywidualnych w kraju i za granicą. Prace w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju, Niemczech, Austrii, Kanadzie, Francji i USA.