Lewandowski-Palle Paweł ur. 1954 r. w 1974 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. 1974 – 1979 studia w PWSSP we Wrocławiu, początkowo na Wydziale Ceramiki i Szkła, a od 1975 r. na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa sztalugowego i projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce w roku 1979 w pracowniach profesorów Zbigniewa Karpińskiego i Mieczysława Zdanowicza. Od 1978 r. pracownik naukowo-dydaktyczny wrocławskiej ASP w Katedrze Malarstwa, a od 2003 r. w Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów. Prowadzi Pracownie Technologii Malarstwa i Technik Malarskich. Od 2002 r. profesor sztuk plastycznych. Jego abstrakcyjne malarstwo wpisuje się w nurt „strukturalizmu wrocławskiego”. Autor 48 indywidualnych wystaw malarstwa. Brał udział w ponad 230 wystawach malarstwa w Polsce i około 30 zagranicą (Białoruś, Bułgaria, Dania, Francja, Niemcy, Rosja, Szwecja, Włochy). Za swoje obrazy uzyskał 35 nagród i wyróżnień m.in.: I Nagroda na konkursie „Obraz Roku” (Włocławek 1984,1987,1989,1990), II Nagroda w konkursie „Malarstwo, grafika i rysunek regionu toruńskiego”(Toruń 1997, 1998). Laureat Nagrody Ministra Kultury w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (1997 r.).