Czeszejko-Sochacki Zdzisław ur. w 1927 r. w Rokitnie Wołyńskim. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Kazimierz Działocha) – 1974 r.; dr hab.; awokat; sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej 1967–1970 i jej prezes 1972–1981; czł. Komitetu Nauk Prawnych PAN 1976–1980; poseł na Sejm PRL 1980–; przewodniczący Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; z-ca przewodniczącego Komisji Prac Ustawodawczych. Autor ponad 70 publikacji, w tym pięciu książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Wielka Srebrna Honorowa Odznaka „Za zasługi dla Austrii”. Szerzej o nim: L. Becela, M. Borejsza, E. Ławnik, L. Mackiewicz, B. Małysz, M. Oleszkiewicz, A. Tomaszkiewicz, A. Żołna i inni, Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Warszawa 1984, s. 145.