Dawska Maria ur. 1909 w Tłumaczowie k. Stanisławowa, zm. 1993. W l. 1928 – 1933 studiowała w ASP w Krakowie (dyplom 1933). Nastepnie studiowała pedagogikę i historię sztuki na UJK we Lwowie. 1933 – założycielka ( wraz z J. Sternem i W. Przedwojewskim) grupy artystycznej plastyków „Orion” w Stanisławowie. Po wojnie czł. ZPAP w Krakowie. 1948 – osiedliła się we Wrocławiu i podjęła pracę w PWSSP. Z uczelnią tą związana do 1970 – od 1956 prof. zw. malarstwa. W PWSSP pełniła następujące funkcje: prodziekan Wydziału Malarstwa (1951 – 1954), kier. Studium Ogólnego (1954 – 1958), dziekana Wydziału Szkła (1957 – 1967), kier. Katedry Zespołowej Malarstwa (1958 – 1970). Od 1970 zamieszkała w Warszawie. Twórczość w dziedzinie malarstwa sztalugowego i grafiki warsztatowej. Wystawy indyw., m.in. „Zachęta” – Warszawa 1955, Muzeum Śląskie – Wrocław 1957, Dom Artysty Plastyka – Warszawa 1967, Galeria „Zapiecek” – Warszawa 1975. Wystawy zbiorowe m.in. Wystawa ZPAP – Lwów 1944, Ogólnopolski Salon Wiosenny – Warszawa 1946, „Salon dziecka w Paryżu” – Paryż 1954, Contemporary Polish Graphies – Milwaukee 1963, Contemporary Artists from Poland – Londyn 1960, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego – Szczecin 1968, „Dziecko w malarstwie” – Paryż 1986.