Dołżycki Leon ur. 1888 we Lwowie, zm. 1965; malarz, grafiki scenograf; z ugrupowania formistów 1918-1921, studia w krakowskiej ASP 1907-1912, m.in. w pracowni F. Ruszczyca i J. Mehoffera; wykładowca PWSSP Wrocław 1946; prof. zw. 1959; kier. Studium Pedagogicznego ASP Kraków 1945-1946; współorganizator PWSSP we Wrocławiu 1946; ASP w Krakowie, Oddziału w Katowicach 1952-1961; scenograf Teatru Wielkiego w Poznaniu 1919-1921; współzałożyciel Grupy Artystów Wielkopolskich 1925; patron pierwszej grupy artystycznej Klub Młodej Plastyki; prezes katowickiego okręgu ZPAP 1960-1964; wystawy indyw., m.in. Lwów - 1918, Poznań - 1920, 1922, 1938, Kraków - 1932, 1948, Katowice - 1957, 1965, udział w wystawach urządzanych przez Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych - Berlin, Haga, Helsinki, Moskwa, Sztokholm, Wiedeń; nagrody m.in. nagroda i srebrny medal za akt-1911, nagrody w Salonach IPS-u-1933 i 1937; odznaczenia m.in. Krzyż Kawalerski OOP, Medal 20-lecia PRL, Złota Odznaka Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego.