Smolik Roman ur.16.04.1926r. w Tarnowie; studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej w 1947r., zastępca asystenta i dyplom lekarza medycyny w 1952r., dr n. med. 1961r., specjalizacja w zakresie patologii zawodowej i toksykologii 1968r., dr hab. 1969r., prof. nadzw. 1974r., prof. zwycz. 1980r.; dr h.c. 2003r.; kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Akademii Medycznej we Wrocławiu 1971-1996r.; prodziekan Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu 1966-1970; prorektor ds. klinicznych 1970-1978r; sekretarz, przewodniczący Komisji Medycyny Przemysłowej Wrocławskiego Oddziału PAN 1975-1986; przewodniczący Komisji Nauk Medycznych PAN Oddział we Wrocławiu od 1987r.; członek Komitetu Podstawowych Nauk Medycznych PAN 1976-1990; członek Komitetu Ekologii Człowieka PAN -1984-1990; członek Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Medycyny Przemysłowej 1982-1986; z-ca przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 1986-1992; członek Royal Society of Medicine od 1952r; członek Deutsche Geselschaft für Arbeits und Umweltmedizin Monachium od 1986r; członek International Organization on Occupational Health od 1968r; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 1978-1991; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu 1981-1991; członek Rady Naukowej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 1981-1986; członek Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” we Wrocławiu 1981-1990; członek Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów 1978-1983; twórca wrocławskiej szkoły wczesnej diagnostyki, markerów biologicznych chorób i monitorowania biologicznego pod wpływem szkodliwych czynników środowiska pracy na stan zdrowia jednostek i populacji.; 330 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych; współautor 3 podręczników, 2 monografii, wypromował 18 dr n. med.; patron 7 habilitacji, wśród wychowanków 4 prof. zw.; wyróżniony 4 indywidualnymi nagrodami naukowymi MZiOS oraz licznymi nagrodami zespołowymi; uhonorowany medalem „Academia Media Wrastislaviensis Polonia”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony dyplomem „Men of Achievement” -1991r; tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – 1996r.s