Falkiewicz Antoni ur. w 1901 we Lwowie; zm. w 1977. Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; asyst. II Kliniki Chorób Wewnętrznych we Lwowie; staż w Klinice Kardiologii Wenckebacha w Wiedniu-1925; dr wszechnauk lek.-1925; habilitacja - 1944; prof. nadzwyczajny - 1946; prof. zw. - 1961; emeryt.1971; dr honoris causa AM we Wrocławiu-1972; Ordynator Oddz. Wewnętrznego Państw. Szpitala Powszechnego we Lwowie 1935-39; ordynator Oddziału. Kardiologiczno-Reumatologicznego 1940-44; naczelny internista Dowództwa Okręgu Wojskowego Lublin-Warszawa-1944; kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej od 1951 Akademii Medycznej/-1945-71;dziekan Wydz. Lek. 1949-50; prorektor d/s nauki-1951-54; rektor Akademii Medycznej - 1954-57; założyciel i przewodniczący Wrocławskiego Oddziału PTL; członek Zarządu Głównego TIP; członek. Międzynarodowego Towarzystwa Internistów. Autor 600 prac naukowych z dziedziny kardiologii, endokrynologii, medycyny pracy i immunologii klinicznej. Promotor 36 rozpraw doktorskich; opiekun 17 habilitacji; Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Honorowy obywatel Kudowy Zdrój.