Listwan Tadeusz ur. w 1940 r. w Markowej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1963 r.; dr n. e. – 1971 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. – 1993 r.; prof. zw. – 1998 r.; kier. Zakładu Socjologii Organizacji AE we Wrocławiu 1988–1990; prodziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki 1990–1996; kier. Katedry Zarządzania Kadrami AE od 1990 r.; pełnomocnik Rektora ds. Magisterskich Studiów Zaocznych w Dzierżoniowie 2001–2002; czł. Senatu AE 1993–1996 oraz od 2000 r.; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu: współorg., prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą od 1995 r.; czł. PAN – Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania od 1999 r.; Rady Programowej „Zarządzania zasobami ludzkimi” od 2000 r.; Rady Programowej „Współczesnego zarządzania” od 2000 r. Współtwórca szkoły naukowej: Wrocławskiej prakseologiczno–metodologicznej szkoły zarządzania. Wypromował dziewięciu dr., wśród wychowanków – dr hab. Autor 121 publikacji (z czego 25 – publikacje zwarte). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.O.; Medal KEN.